DOCUMENTEN

Meer weten over de ontwikkeling van Snellerpoort? Op deze pagina tref je een handig overzicht van de belangrijkste documenten.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Snellerpoort woongebied

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Snellerpoort (woongebied) vastgesteld. Dit bestemmingsplan moet de bouw mogelijk maken van maximaal 800 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen en water. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Je vindt het op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Winkelcentrum Snel en Polanen

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen vastgesteld. Dit bestemmingsplan moet de bouw mogelijk maken van 100 woningen (appartementen), een supermarkt met bijbehorende ondergeschikte horeca, een parkeergarage en bijbehorende openbare ruimte.

Tegen dit bestemmingsplan is beroep aangetekend en de Raad van State heeft op 23 maart 2022 een tussenuitspraak gedaan. Naar aanleiding daarvan is het plan aangepast en op 6 juli 2022 opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad. Dit zal worden behandeld door de Raad van State. Je vindt het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Downloads