DOCUMENTEN

Meer weten over de ontwikkeling van Snellerpoort? Op deze pagina tref je een handig overzicht van de belangrijkste documenten.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan Snellerpoort woongebied

Op 1 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Snellerpoort (woongebied) vastgesteld. Dit bestemmingsplan moet de bouw mogelijk maken van maximaal 800 woningen met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, groenvoorzieningen en water. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Je vindt het op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan Winkelcentrum Snel en Polanen

Op 6 juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen vastgesteld. Dit bestemmingsplan moet de bouw mogelijk maken van 100 woningen (appartementen), een supermarkt met bijbehorende ondergeschikte horeca, een parkeergarage en bijbehorende openbare ruimte. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. Je vindt het op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Downloads