VEELGESTELDE VRAGEN

NIEUWSBRIEF

Onze nieuwsbrieven verschijnen circa 1x per kwartaal. Na je aanmelding kan het dus even duren voor je een eerste nieuwsbrief ontvangt. Soms komt de nieuwsbrief bij de ontvanger in de spambox. Is dat bij jou ook het geval, dan kun je de instellingen van je mailbox wijzigen om de nieuwsbrief voortaan in je gewone mail te ontvangen.

Nee, de nieuwsbrief staat helemaal los van de woningtoewijzing. Voordeel van de nieuwsbrief kan wel zijn dat je als eerste op de hoogte bent van een nieuw woningbouwproject en je extra alert bent op informatie van de verkoper e/o de makelaar(s).

WONINGTYPEN

In Snellerpoort komt een mix aan woningtypes voor mensen in verschillende levensfases: zowel koop- als huurwoningen in diverse prijsklassen. Onder Projecten lees je de plannen voor de bouwvelden voor zover nu bekend. Ook als je op de bouwvelden in de plankaart klikt, vind je deze informatie. Op dit moment zijn nog niet alle plannen bekend, we vullen de informatie steeds aan. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, blijf je als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Bij zelfbouw koop je een kavel en ben je zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van je woning. Bij kant-en-klaar koop je een woning die gebouwd wordt door een ontwikkelaar (en waar dus bijvoorbeeld een badkamer en een keuken aanwezig is bij oplevering). De verkoop van deze woningen loopt doorgaans via een makelaar. Een cascowoning is een woning waarvan enkel het skelet (waarmee we bedoelen: de dragende constructie en de buitenafwerking) er al volledig staat. De woning is wind- en waterdicht, de koper zal de woning zelf moeten afwerken.

Bij de ontwikkeling van de wijk wordt onderzocht of het haalbaar is om zorgwoningen in te passen.

Snellerpoort wordt een gevarieerde wijk. Er komen woningen met een tuin én appartementen.

Alle woningen die gebouwd worden moeten voldoen aan het bouwbesluit. Daarin is onder andere opgenomen dat een woning moet beschikken over een berging. Bij een woning hoort ook parkeergelegenheid. Het type woning bepaalt op welke manier dat in het plan opgenomen wordt. Bij appartementen zal dit meestal in de vorm van een collectieve parkeerplaats zijn (boven- en/of ondergronds) en bij eengezinswoningen kan dit een privé-garage zijn.

De invloed zal per project verschillen. Zodra de plannen concreter zijn, kan de ontwikkelaar of makelaar je hier meer over vertellen.

Er komen in Snellerpoort woningen in verschillende prijsklassen voor  zowel starters als doorstromers.

Voor het uitbouwen van een woning geldt landelijke wetgeving alsmede gemeentelijke regelgeving. Om uit te zoeken of je uitbouw vergunningplichtig is, kun je een vergunningencheck doen op het digitale Omgevingsloket. Voor vergunningplichtige bouwwerken zijn de bouwmogelijkheden terug te vinden in het bestemmingsplan.

INSCHRIJVEN/TOEWIJZING WONINGEN

De inschrijving loopt via de projectontwikkelaar of de (lokale) makelaar. We maken je daarop attent bij de verschillende bouwprojecten op onze website.

De inschrijving loopt via de projectontwikkelaar of de (lokale) makelaar of de lokale woningcorporatie Cazas Wonen. Op deze website maken we je daarop attent.

Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen die wordt ontwikkeld door een woningbouwvereniging is een inschrijving op WoningNet noodzakelijk. Andere huurwoningen zullen door de betreffende ontwikkelaar zelf of de makelaars worden verhuurd.

We raden je aan de nieuwsbrief en deze website goed in de gaten te houden. Je vindt hier ook links naar de websites van projectontwikkelaars of makelaars. Zij informeren je wanneer de inschrijving (al dan niet met praktijkruimte) van start gaat. Het bestemmingsplan laat beroep of bedrijf aan huis toe, als dit niet meer dan 40% van de oppervlakte van je woning in beslag neemt (tot een maximum van 50 m2), geen hinder oplevert voor de omgeving en geen afbreuk doet aan de woonfunctie.

Nee, iedereen kan zich voor de woningen inschrijven. Mocht er een voorrangsregeling gelden, dan lees je dat op de website.

In Woerden geldt een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding voor nieuwbouwwoningen op gemeentegrond.

VERKEER/PARKEREN/VERVOER

Snellerpoort ligt op zo’n 5 minuten fietsen en 10 minuten lopen vanaf het station. Hier vandaan is er een rechtstreekse verbinding met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Leiden. Ook rijdt er een bus op afroep.

Het aantal e-bikes neemt in Woerden toe en daarmee ook de behoefte om deze op te laden. Afhankelijk van het woningtype en/of de ontwikkelaar wordt daarop ingespeeld.

Er is sprake van een maximum aantal beschikbare parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit wordt bepaald op basis van de gemeentelijke parkeernormen. Hoe deze parkeerplaatsen vervolgens per bouwblok verdeeld worden, is niet aan de gemeente (maar wordt bijvoorbeeld via een VVE geregeld).

In Snellerpoort zijn parkeerplaatsen in de openbare ruimte voorzien die bestemd zijn voor bezoekers. In overleg met je buren is het vast bespreekbaar dat je je caravan daar (binnen de bepalingen van de APV) kortstondig parkeert om deze in te laden.

De te ontwikkelen bouwkavels zullen voldoen aan de gemeentelijke nota parkeernormen. Dat betekent dat er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden gerealiseerd. Daarnaast stimuleren we, bij wijze van duurzaamheid, mobiliteitsconcepten (zoals deelauto’s en/of deelfietsen). De verwachting is dan ook dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn.

Ja, in principe komen er bij alle woningen parkeerplaatsen.

Ja, maar dit zal per project verschillen.

VOORZIENINGEN

In de omgeving van Snellerpoort zijn diverse basisscholen en een middelbare school.

In de directe omgeving van Snellerpoort vind je een medisch centrum met o.a. een huisartsenpraktijk en een tandarts. Ook zijn er in Woerden diverse poliklinieken van het Antonius Ziekenhuis. Vlak naast Snellerpoort vind je ook een dierenkliniek.

Voor je dagelijkse boodschappen kun je terecht in winkelcentrum Snel en Polanen, dat grenst aan Snellerpoort. Je vindt hier een supermarkt (in de toekomst twee supermarkten) en diverse andere handige winkels, evenals een snackbar en een eetcafé.

Er komt in Snellerpoort een nieuwe tweede supermarkt, verder is er in het plan in de nieuwbouw geen ruimte voor extra winkels. Wel kun je bij de eigenaar van het winkelcentrum Snel & Polanen aangeven dat je interesse hebt in vrijkomende (bestaande) winkelruimte.

Snellerpoort wordt vooral een woonwijk, waarbij volgens het vastgestelde bestemmingsplan wel aan huis verbonden beroepen/bedrijven mogelijk zijn. In het aangrenzende winkelcentrum Snel en Polanen zijn diverse voorzieningen zoals winkels, horeca en een apotheek gevestigd. In de nieuwe woonwijk zelf worden op voorhand geen gebouwen gerealiseerd waar voorzieningen zoals een gezondheidscentrum of fietsenmaker kunnen komen. De gemeente vindt levendigheid op straatniveau echter wel belangrijk, dus als zich in de toekomst een aanvraag voor een dergelijke voorziening aandient in Snellerpoort, dan zal worden beoordeeld of de betreffende functie goed kan worden ingepast in de woonomgeving en niet tot overlast zal leiden. Daarvoor is dan een planologische procedure nodig waarbij de effecten op de omgeving zullen worden onderzocht en de omwonenden op het voorstel kunnen reageren.

DUURZAAMHEID/GROEN

In Snellerpoort staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het omgaan met energie speelt daarin een grote rol. Het streven is om Snellerpoort energieneutraal te bouwen. Wij stimuleren dan ook het bouwen van energiezuinige woningen, het gebruik van (collectieve) energiebesparende technieken, zoals warmte-koudeopslag en zonnepanelen. Ook moet er ruimte komen voor elektrische laadpalen. Meer hierover lees je elders op onze website.

Voor een echte stadswijk kent Snellerpoort verrassend veel groen van een hoge kwaliteit. Zo komen er bomen met onderbeplanting langs de straten en de promenade, geveltuintjes en groene daken. Ook biodiversiteit krijgt aandacht, bijvoorbeeld door het gebruik van gevarieerde beplanting, bloemrijke bermen en natuurvriendelijke oevers. Meer hierover lees je elders op deze website.

Per bouwveld zal door de iniatiefnemer bepaald worden wat de beste manier is om het gebouw van energie te voorzien e/o er sprake is van een Esco.