BOUWVELD B5/B6

Plannen voor uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

Er wordt onderzocht of het haalbaar is het winkelcentrum Snel en Polanen uit te breiden met een extra supermarkt, een parkeergarage en 100 huurwoningen. Het bestemmingsplan hiervoor is inmiddels onherroepelijk.

Bouwveld B5 B6 Snellerpoort

Extra voorzieningen welkom

Nu Waterrijk afgerond is en er aan de overkant 800 woningen bijkomen in Snellerpoort, zal de behoefte aan (winkel)voorzieningen in de wijk toenemen. Niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de overige wijkbewoners hebben daar voordelen van. Ook zij zijn gebaat bij een extra supermarkt, betere parkeergelegenheid en een mooi winkelplein. Bovendien is er in Woerden een grote wachtlijst voor betaalbare huurwoningen en middenhuurwoningen, die ook onderdeel zijn van dit plan.

De verwachting is dat de werkzaamheden voor de uitbreiding op z’n vroegst in 2024 kunnen beginnen.