BOUWVELD B5/B6

Plannen voor uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen

De gemeente en Pensioenfonds Rail & OV (eigenaar van het winkelcentrum Snel en Polanen) zijn aan het onderzoeken of het haalbaar is het winkelcentrum uit te breiden met een extra supermarkt, een parkeergarage en 100 huurwoningen.

Bouwveld B5 B6 Snellerpoort

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum inmiddels vastgesteld. Vanuit de omgeving is hier beroep tegen aangetekend. De Raad van State heeft aangegeven dat de gemeente nu eerst nader onderzoek moet doen naar windhinder bij één van de appartementengebouwen. Daarna zal de Raad van State uitspraak doen.

Extra voorzieningen welkom

Nu Waterrijk afgerond is en er aan de overkant 800 woningen bijkomen in Snellerpoort, zal de behoefte aan (winkel)voorzieningen in de wijk toenemen. Niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de overige wijkbewoners hebben daar voordelen van. Ook zij zijn gebaat bij een extra supermarkt, betere parkeergelegenheid en een mooi winkelplein. Bovendien is er in Woerden een grote wachtlijst voor betaalbare huurwoningen en middenhuurwoningen, die ook onderdeel zijn van dit plan.

Onderzoeken en gesprekken

Pensioenfonds Rail & OV en gemeente Woerden zijn nog volop aan het onderzoeken of de gewenste uitbreiding ook haalbaar is. Hiervoor worden allerlei studies uitgevoerd en tekeningen gemaakt. De omgeving zal hier ook nog nauw bij worden betrokken. Bijgaande impressie geeft een indruk van hoe het eruit zou kunnen zien.

Eerst de weg omleggen

De uitbreiding van het winkelcentrum is pas mogelijk als de Steinhagenseweg is omgelegd langs het spoor (nieuwe Beneluxlaan). De nieuwbouw komt namelijk deels op de plek waar nu de Steinhagenseweg nog loopt en waar het parkeerterrein ligt. De verwachting is dan ook dat de werkzaamheden voor de uitbreiding op z’n vroegst in 2024 kunnen beginnen.