Het zal niemand meer ontgaan: er is een hoop actie te zien in en bij Snellerpoort. Er komt heel wat bij kijken om het terrein klaar te maken voor het omleggen van de Steinhagenseweg (Beneluxlaan) en voor te bereiden op de woningbouw. Wat is er afgelopen tijd gebeurd en wat staat er voor de komende tijd in de planning?

Een kleine opsomming van de werkzaamheden die inmiddels zijn afgerond:

  • Watergangen graven
  • Sleuven graven voor de riolering en deze sleuven vullen met zand
  • De ondergrond van de toekomstige wegen verstevigen door grond af te graven en daarna zand aan te brengen
  • Bouwvelden ontgraven
  • Tijdelijke duikers (kokers voor waterdoorvoer) plaatsen
  • Voorbelasting aanbrengen
  • Apparatuur plaatsen om in de gaten te houden hoeveel de voorbelasting zakt
  • Grote zakken met zand (big bags) neerzetten om dicht langs de weg de ondergrond goed voor te belasten.

Binnenkort: nieuwe bruggen en start wegomlegging

Een van de eerste acties waar we nog dit najaar mee aan de slag gaan, is de bouw van een fietsers- en autobrug over de Cattenbroekerdijk (naast het spoorviaduct). Dit is nodig omdat straks de Beneluxlaan ter hoogte van het Minkema Stein zal afbuigen naar het noorden en parallel langs het spoor gaat lopen, om vervolgens ter hoogte van het gebouw van Roche weer aan te sluiten op de Minkemalaan. Voor de aanleg van de bruggen is inmiddels een aannemer geselecteerd en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Ook het omleggen van de Steinhagenseweg (toekomstige Beneluxlaan) laat niet lang meer op zich wachten. Deze werkzaamheden gaan in 2022 van start. Als alles meezit, kunnen de bruggen en de Beneluxlaan in 2022 in gebruik worden genomen. Fietsers kunnen dan gebruik maken van het (snel)fietspad parallel aan de Beneluxlaan langs het spoor, vanaf het Jan Ruijspad tot bij het Minkema Stein.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de bruggen, de Beneluxlaan en de Steinhagenseweg? Meld je dan aan op beneluxlaanwoerden.nl.