De woningbouw in Snellerpoort kan doorgaan. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State in maart 2022. Het beroep dat een omwonende had ingesteld tegen het bestemmingsplan voor het woongebied, is daarmee van tafel. Goed nieuws voor woningzoekenden! De gemeente gaat nu voortvarend met ontwikkelaars aan de slag om zo snel mogelijk woningen te bouwen op de verschillende bouwvelden. De bouw van de eerste woningen wordt verwacht in 2023.

Stand van zaken bouwvelden

Cazas Wonen/GroenWest heeft een plan gemaakt voor de bouw van 100 sociale en 20 middenhuurwoningen (tussen circa 750 en 1.000 euro) op het eerste bouwveld (B1) achter het Baken. De woningen worden onder andere geschikt voor senioren. Voor dit plan is inmiddels een ontwikkelovereenkomst gesloten. De bouw zal waarschijnlijk volgend jaar starten (2023). Voor de ontwikkeling van de naastgelegen bouwvelden (B2, B3 en B4) zijn de voorbereidingen voor het opstarten van een selectie van projectontwikkelaars in volle gang.

Uitbreiding winkelcentrum

Ondertussen blijft de gemeente ook in gesprek met de eigenaar van het winkelcentrum om te onderzoeken of het haalbaar is het winkelcentrum uit te breiden met een supermarkt, een parkeergarage en 100 huurwoningen. Aangezien deze ontwikkeling voor een deel op de bestaande Steinhagenseweg moet komen, kan de bouw hiervan pas starten nadat de Beneluxlaan langs het spoor is gelegd en de huidige Steinhagenseweg is heringericht. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden voor deze uitbreiding van het winkelcentrum op zijn vroegst in 2024 van start.

Ook tegen het bestemmingsplan voor deze uitbreiding van het winkelcentrum (kavel B5/6) is beroep aangetekend. Daarbij heeft de Raad van State de gemeente op één punt huiswerk meegegeven. De gemeente moet nader onderzoek doen naar de windhinder bij het geplande westelijke appartementengebouw. Door de uitspraak van de Raad van State is de werking van dit bestemmingsplan voorlopig geschorst. Aangezien de uitbreiding van het winkelcentrum pas later op de planning staat, leidt deze uitspraak vooralsnog niet tot vertraging.