PERSBERICHT > BEMOG Projectontwikkeling en gemeente Woerden hebben een overeenkomst gesloten voor de bouw van 80 woningen in Snellerpoort. Met het plan ‘Huis in ’t Veld’ kwam BEMOG als beste uit de selectie. Op vrijdag 14 april 2023 zijn de handtekeningen gezet door directeur Daco Bokx van BEMOG West en wethouder wonen Arjan Noorthoek. Als alles meezit, kan de bouw over anderhalf jaar van start.

Het plan ‘Huis in ’t Veld’ bestaat uit een appartementengebouw en een grote binnentuin met daarin een ‘huis in ’t veld’. Deze komen op bouwveld B2, direct naast het Baken in Snellerpoort. In totaal komen er 16 goedkope, 32 middeldure en 32 dure koopwoningen. De prijzen beginnen naar verwachting vanaf € 255.000,-.

Directeur Daco Bokx: “Huis in ‘t Veld is wonen in een appartement of een huis met prachtige collectieve binnentuin. Alle voorzieningen binnen fietsbereik, in een duurzame omgeving met zuinige comfortabele moderne woningen. Het plan met een zeer gevarieerd gevelbeeld, ontworpen door de verschillende architecten, zal een positieve uitstraling hebben op de omgeving en de nieuwe wijk Snellerpoort en geeft daarnaast de mogelijkheid voor veel kopers om te starten of door te stromen naar een nieuwe woning”.

Wethouder Arjan Noorthoek: “Goed nieuws dat er opnieuw een flink aantal woningen bij komt in Woerden. Goedkope woningen zijn belangrijk, maar er is ook veel vraag naar middeldure en dure woningen met een tuin. De mensen die daarheen verhuizen, laten weer een goedkopere woning achter. Dat zorgt voor de nodige doorstroming. We werken hard aan een snelle start van de bouw.”

Passend bij Snellerpoort

De jury vindt het plan van BEMOG uitstekend passen bij Snellerpoort. Het heeft een tijdloze architectuur, met veel aandacht voor natuur, klimaat en energie. De geveltuin rondom het bouwblok zorgt voor een mooie groene uitstraling. Nestkastjes voor vleermuizen maken deel uit van het ontwerp. Een grote gezamenlijke groene binnentuin biedt ruimte voor ontmoeting en spel maar is ook belangrijk voor wateropvang en tegen hittestress.

Fietsparkeren, deel(bak)fietsen en deelauto’s krijgen veel aandacht in het nieuwe project. De auto’s staan uit het zicht op de parkeerplaats onder het binnenterrein. Pakketdiensten kunnen hun pakjes afleveren bij een gezamenlijk boodschappenpunt.

Informatie voor omwonenden en geïnteresseerden

Voor de uitwerking van de plannen zijn suggesties van omwonenden en belangstellenden voor een woning van belang. Vanaf eind 2023 organiseert BEMOG daarom een aantal bijeenkomsten. U blijft daarvan op de hoogte via de lokale media.