Ook langs de Beneluxlaan zijn we volop aan het werk. Hier zijn de afgelopen tijd damwanden geplaatst en een kademuur. In de kademuur zitten vleermuiskasten en een looprichel voor kleine zoogdieren en kikkers en padden. Een centrale toegangsbrug verbindt straks de bouwvelden met de Beneluxlaan. In alle vroegte zijn op 1 december de brugdelen voor deze brug geplaatst. Millimeterwerk!